Çimento Esaslı Tamir ve Grout Harçları

Fixa

REPAİRFİX 5 İnce Tamir Harcı

Tanımı: Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli ince agregalı, R2 sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan yüzey tamir ve düzeltme harcıdır. Kullanım Alanları: İç ve dış mekânlarda, Yatay ve düşey...

Fixa

REPAİRFİX 5W İnce Tamir Harcı (Beyaz)

Tanımı: Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli ince agregalı, R2 sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan yüzey tamir ve düzeltme harcıdır. Kullanım Alanları: İç ve dış mekânlarda, Yatay ve...

Fixa

REPAİRFİX 30 Kalın Tamir Harcı

Tanımı:  Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli kalın agregalı, R2 sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan yüzey tamir ve düzeltme harcıdır.  Kullanım Alanları:   İç ve dış...

Fixa

REPAİRFİX 30W Kalın Tamir Harcı (Beyaz)

Tanımı:  Beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli kalın agregalı, R2 sınıfına uygun, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan yüzey tamir ve düzeltme harcıdır. Kullanım Alanları:    İç ve dış...

Fixa

REPAİRGROUT EXPAN T60 Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı

Tanımı:  Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, R4 sınıfına uygun yapısal grout harcıdır. Kullanım Alanları:   İç ve dış mekanlarda, Yatay, düşey ve başüstü tamir uygulamalarında, Erken...

Fixa

REPAİRGROUT EXPAN-S T60 Yüksek Mukavemetli Sülfata Dayanıklı Rötresiz Grout Harcı

Tanımı:  Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, T4 sınıfına uygun yapısal grout harcıdır . Kullanım Alanları:     İç ve dış mekanlarda,  Yatay, düşey ve...

Fixa

REPAIRGROUT EXPAN T45 Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı

Tanımı:  Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, R4 sınıfına uygun yapısal grout harcıdır. Kullanım Alanları:     İç ve dış mekanlarda  Yatay, düşey ve başüstü tamir...

Fixa

REPAIRGROUT EXPAN T35 Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı

Tanımı:  Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, R3 sınıfına uygun yapısal grout harcıdır. Kullanım Alanları:      İç ve dış mekanlarda Yatay, düşey ve baş üstü tamir...

Fixa

REPAİRGROUT GP F65 Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı

Tanımı ve Kullanım Alanları: Ayrışma, terleme yapmayan, akıcı kıvamda, özel olarak hazırlanmış grout ve ankraj harcıdır. Makine ayaklarının ankrajında, erken yüksek mukavemet istenen tamirlerde, yataklamalarda, kolon ve kiriş birleşim yerlerinde oluşan boşluklarda,...

Fixa

REPAİRGROUT GP-S F65 Rötresiz Akışkan Sülfata Dayanıklı Grout ve Ankraj Harcı

Tanımı:  Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli, ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış, R4 sınıfına uygun, yapısal grout ve ankraj harcıdır. Kullanım Alanları:...

Fixa

REPAIRGROUT GP F50 Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı

Tanımı:  Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli, ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, R4 sınıfına uygun yapısal grout ve ankraj harcıdır. Kullanım Alanları:    İç ve dış...

Fixa

REPAIRGROUT GP F40 Rötresiz Akışkan Grout ve Ankraj Harcı

Tanımı:  Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, akıcı kıvamda, yüksek mukavemetli, ayrışma, terleme yapmayan, özel olarak hazırlanmış, R3 sınıfına uygun, yapısal grout ve ankraj harcıdır. Kullanım Alanları:    İç ve dış...

Fixa

REPAİRGROUT FAST Hızlı Sertleşen Rötresiz Akışkan Grout Harcı

Tanımı:  Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, akıcı kıvamda, hızlı sertleşen, yüksek mukavemetli, ayrışma, terleme yapmayan özel olarak hazırlanmış, R4 sınıfına uygun, yapısal grout harcıdır. Kullanım Alanları:    İç ve...