Sıkça Sorulan Sorular

Harcın su geçirmezliğinin, yeni hazırlanan harcın işlenebilirliğinin ve çalışma kolaylığının artırılması gibi isteklerin karşılanması amacıyla harç katkılarının kullanımı günümüzde birçok inşaat profesyoneli için bir ihtiyaç haline gelmiştir. Harç katkıları ile çimentolu harçların aderansı ve su geçirimsizliği artar. AQUALATEX Su Geçirimsiz ve Yapıştırıcı Özellikli Harç ve Şap Katkısı harç suyuna gerekli oranda katılarak geçirimsizlik sağlayan yapıştırıcı özellikli sıvı sentetik kauçuk emülsiyondur. İnce tabaka tamir harçları, sıvalar, döşeme şapları, beton tamir harçları, aşınma dayanımlı kaplamalar, seramik yapıştırma harçları, duvar harçlarında kullanılması harç kalitesini ve performansını artırır. Uygulama esnasında AQUALATEX önce su ile karıştırılır, sonrasında kum ve çimentodan hazırlanmış kuru karışım içerisine ilave edilerek, tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.  AQUALATEX su buharı geçirimli olup yüzeyin nefes almasını sağlar. Donatıyı korozyona karşı korur. Birçok kimyasal maddeye ve madeni yağlara karşı dirençlidir. Bütün bu nedenlerle harç katkıları, günümüz inşaat teknolojisinde çok fazla kullanılır duruma gelmiştir. Kimyasal katkı maddeleri, dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık birçok yapıda kullanılmaktadır.

AQUAPLUS Su Geçirimsiz Harç ve Şap Katkısı gibi hava sürükleyici harç katkılarının gereğinden fazla kullanımı harcın priz süresine oldukça etki edebilmektedir. Bu tür hatalı uygulamalarda harcın birkaç gün yeterli sertliğe ulaşamadığı görülebilmektedir. Bu durumda betonun kürüne devam edilmelidir. Doğru katkı oranının belirlenmesi için AQUAPLUS taşıyıcı betonlarda ön deneme yapıldıktan sonra kullanılmalıdır. Hazırlanan harç gereğinden fazla karıştırılmamalıdır. Fazla katkı katıldığı durumlarda harç dayanımı kontrol edilmelidir. Katkı ilavesinde dikkatli olmalı ve çimentonun % 1 – 2’si oranında, harç karışım suyuna ilave edilmelidir. Örneğin 50 kg çimento için 0,5 -1 kg AQUAPLUS kullanılmalıdır. Havuz, ıslak mekân vb. uygulamalarda kullanılan harç katkılarında kürlenme süresi beklenmelidir. Uygun oranda katkı kullanılan harcın dayanımı genel olarak zamanla artacak ve istenilen mukavemete gelecektir.