BİTÜMFİX WP BASIC

Product Code: 66016 التغلیف: 16 كجم

مادة بطانة جاھزة للاستعمال یتم الحصول علیھا من خلال خلطھا مع الماء والبیتوم بطرق خاصة.یؤدي وظیفتھ كبطانة قبل عملیات تطبیق أي مواد مع البیتوم.بعد تبخر الماء الموجود في تركیبتھ یكون طبقة تزید من الالتصاق على السطح.