REPAIRGROUT EXPAN T35Yüksek Mukavemetli Rötresiz Grout Harcı


REPAIRGROUT EXPAN T35

Ürün Kodu: 32525

ÇŞB Malzeme Poz No: 10.300.2073

Tanımı: 

Çimento esaslı, tek bileşenli, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, R3 sınıfına uygun yapısal grout harcıdır.

Kullanım Alanları:   

 

  • İç ve dış mekanlarda
  • Yatay, düşey ve baş üstü tamir uygulamalarında,
  • Betonarme yapı elemanlarının, prefabrike elemanların, zeminlerin, onarımında ve tamirinde,
  • Ayrışmaya uğramış, çatlak ve yıpranmış beton yüzeylerin tamirinde 
  • Eski ve yeni beton arasında oluşan boşlukların doldurulmasında,
  • Tesisat boru ve elemanlarının etrafındaki boşlukların doldurulmasında kullanılır.