REPAİRGROUT EXPAN-S T60 Yüksek Mukavemetli Sülfata Dayanıklı Rötresiz Grout Harcı


REPAİRGROUT EXPAN-S T60

Ürün Kodu: 32425

ÇŞB Malzeme Poz No: 04.613/3B - 04.613/3C

Tanımı: 

Çimento esaslı, tek bileşenli, sülfata dayanıklı, rötresiz, tiksotropik, yüksek mukavemetli, T4 sınıfına uygun yapısal grout harcıdır .

Kullanım Alanları:  

 

 • İç ve dış mekanlarda, 
 • Yatay, düşey ve başüstü tamir uygulamalarında,
 • Sülfata ve aşındırıcı tuzlara maruz kalan betonarme yüzeylerin tamirinde ve korunmasında,
 • Sülfata dayanıklı yapısı sayesinde köprü, kanal ve limanların tamirinde ve korunmasında,
 • Deniz yapılarının bakım ve onarımında,
 • Erken yüksek mukavemet istenen tamirlerde,
 • Betonarme yapı elemanlarının, zeminlerin tamirinde,
 • Ayrışmaya uğramış betonun tamirinde,
 • Eski ve yeni beton arasında oluşan boşlukların doldurulmasında,
 • Tie-rod deliklerinin ve karot boşluklarının doldurulmasında ve pah uygulamalarında,
 • Tesisat boru ve elemanlarının etrafındaki boşlukların doldurulmasında kullanılır.