FİXA Kaba Sıva (El Sıvası)

Ürün Kodu: 40 kg: 73140

ÇŞB Malzeme Poz No: 10.330.3201

Tanımı ve Kullanım Alanları: Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, elle uygulanabilen hazır kaba sıvadır. İç ve dış mekânlarda, duvar ve tavanda, tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims ve briket gibi yüzeylerde kullanılır.

Özellikleri: Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar. Yüzey ile yüksek aderans sağladığından, kara sıvaya oranla geri düşme kaybı daha az bir uygulama sağlar. Yüksek aderans ve stabilite sağlar, sarkma yapmaz. Elyaf içerdiğinden çatlama yapmaz. Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar. Fabrikasyon bir harç olduğu için kara sıvaya göre kalite sürekliliği sağlar. Kara sıvaya oranla dış mekân şartlarına daha fazla dayanıklıdır. Kalıp yüzeyi bozuk olan ve üzerine sıva yapılması istenen yüzeylerde tavsiye edilir.