FİXA Kaba Sıva Makine Sıvası

Ürün Kodu: 40 kg: 73540

ÇŞB Malzeme Poz No: 10.330.3201

Tanımı ve Kullanım Alanları: Çimento esaslı, tek bileşenli, kimyasal ve elyaf katkılı, makine veya elle uygulanabilen hazır kaba sıvadır. İç ve dış mekânlarda, duvar ve tavanda, tuğla, gazbeton, beton, brüt beton, bims ve briket gibi yüzeylerde kullanılır.

Özellikleri: Yüksek aderans ve stabilite sağlar, sarkma ve dökülme yapmaz. Hem makine hem de elle uygulama imkânı verir, kolaylık sağlar. Makine ile hızlı uygulandığından, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar. Makine ile yapılan uygulamalarda, helezonların aşınmasını azaltır, tıkanma yapmaz. Elyaf içerdiğinden çatlama yapmaz. Harcın kolay yayılımı ve boşlukları doldurması ile uygulama yüzeyleri kolaylıkla düzlenerek homojen bir bitiş sağlanır. Fabrikasyon bir harç olduğu için kara sıvaya göre kalite sürekliliği sağlar. Kara sıvaya oranla dış mekân şartlarına daha fazla dayanıklıdır. Kalıp yüzeyi bozuk olan ve üzerine sıva yapılması istenen yüzeylerde tavsiye edilir.